Maksymy św. Ignacego na marzec


1/ „Kto służbę Bożą nad siebie i sprawy swoje przedkłada, temu Bóg nierównie lepiej poradzi, niżby on sam sobie poradził, gdyby sprawy swoje nad służbę Bożą przedkładał”.

2/ „Musi się bardzo zniżyć, kto się chce na szczyt dostać”.

3/ „Kto chciałby świat reformować, czy to na mocy powagi, jaką ma, czy na mocy urzędu, jaki sprawuje ten powinien od siebie zacząć”.

4/ „Jeśli kiedy spostrzeżesz, że ludzie złośliwi lub rzeczy nieświadomi miotają na ciebie oszczerstwa, proś Boga, aby wszystko złe od ciebie odwrócił, aby nikt nigdy nie mógł na twoją niekorzyść czegoś powiedzieć, co by było nieprawdziwe”.

5/ „Twojemu zostawiam rozsądkowi, niech zawyrokuje, czy lepiej jest teraz we wszystkich sprawach ziemskich przeciwstawić owo: Co pomoże człowiekowi? Czy wkrótce potem na próżno wołać: Co pomogło?”

6/ „Kto wzgardził światem, jak statua być winien ani się od przywdziewania opończy nie wymawiać, ani od zdjęcia purpury, którą miał na sobie, nie wzbraniać”.

7/ „Mniej wiedzy, więcej cnoty”.

8/ „Wszystek miód, jaki zebrać można z kwiatów tego świata, nie ma tyle słodyczy, ile ma żółć i ocet Pana Jezusa”.

9/ „Chociażbym skarby całego świata miał pod ręką, nie wsparłbym ani groszem tego, który się z własnej winy łaski powołania stał niegodnym”.

10/ „Trzymaj się tej zasady, abyś naprzód innym po ziemsku myślącym mówić dozwalał, potem sam dopiero głos zabierał i metal poprzedniej mowy, jakimkolwiek on byłby, złotem powlekał”.

11/ „Dla gnuśności naszej w rzeczach duchownych, słusznie pociechy Boskiej bywamy pozbawieni”.

12/ „Więcej Bóg przez godzinę nauczy u Maureza, niżby nauczyć mogli całego świata uczeni”.

13/ „Ku roznieceniu ognia miłości Bożej, nie ma stosowniejszego drzewa nad drzewo krzyża świętego”.

14/ „Nie tyle się przerażam obawą niewoli, albo ciągle mi przed oczyma stojącej śmierci, ile obawą obrażenia Boga”.

15/ „Nie ma gorszej burzy nad zupełną ciszę; nie ma gorszych przeciwności nad zupełny brak przeciwności”.

16/ „Nie ma nic słodszego, jak miłować Boga; ale tak, abyś wskutek tej miłości wiele cierpiał”.

17/ „Tym silniej w Bogu nadzieję pokładać należy, im większe trudności spotykają się w przeprowadzeniu jakiej rzeczy; gdzie odmawiają pomocy ludzie, tam Bóg z pomocą przybywa”.

18/ „Przy pracy nad zbawieniem drugich skuteczniej działa łagodność, niż surowość i prędzej odnosi się zwycięstwo ustępowaniem, niż groźnym naleganiem”.

19/ „Więcej ceń każdego człowieka zbawienie, niż wszystkie całego świata skarby”.

20/ „Tyle każda rzecz warta, ile ją Bóg ceni”.

21/ „Dobrym zdrowie, a złym choroba przydatna; tamtym aby swych sił bez przeszkody ku chwale Boga używali, tym, aby w swej niemocy, w swych cierpieniach ku Bogu się zwracali”.

22/ „Kogo ci Bóg dał za przełożonego, temu chętnie ulegaj; wadami jego, jeśli jakie miałby, wcale się nie zrażaj; Boga słuchasz, gdy jego słuchasz”.

23/ „Lepiej nic nie odkładać do jutra, co dziś można zrobić”.

24/ „Daleko lepiej jest mieć jedno ziarenko jakiego dobra bez narażenia, niż sto z narażeniem zbawienia”.

25/ „Niesłychana pociecha! Ile razy do stołu Pańskiego przystępujemy, tyle razy nie tylko Chrystusa, ale i Matki Jego Najświętszej ciałem się karmimy”.

26/ „Spraw Boże, żebym Cię miłował i daj mi łaskę swoją, a dostatecznie mnie wzbogacisz, niczego już pragnąć nie będę”.

27/ „Żadna rzecz utworzona nie może w duszy takiej sprawić radości, jaką sprawia w niej łaska Ducha Świętego”.

28/ „Ach! Jakże mi cuchnie ziemia, gdy w niebo spoglądam”.

29/ „Kto się bardzo obawia ludzi, ten nigdy nic wielkiego dla Boga nie podejmie”.

30/ „Jak pień bezkształtny nie wie, że może być zamieniony na posąg przecudnej piękności, ale wie o tym rzeźbiarz, tak wielu słabo w chrześcijańskiej wierze ugruntowanych nie pojmują, że w ręce Boga na świętych przemienić się mogą, byleby tylko tej ręce mistrzowskiej nie stawiali oporu”.

31/ Kto zapomina o sobie i swych korzyściach przez wzgląd na Boga, ten ma czujnego nad sobą opiekuna w Bogu”.