Prośba o szczególną łaskę

Chwalebny Święty Ignacy, mój specjalny orędowniku i obrońco. Ponieważ czyniłeś wszystko ku większej czci i chwale Boga, walcząc z wrogami Kościoła, broniąc naszej świętej wiary, szerząc ją przez swoje dzieci na całym świecie, dziś cieszysz się uczestnictwem w Bożej chwale w niebie. Oręduj za mną do Boga, by dzięki nieskończonym zasługom Jezusa Chrystusa i wstawiennictwu Jego chwalebnej Matki przebaczył mi wszystkie grzechy, obdarzył łaską pobożności oraz wyjednał łaskę, o którą tak proszę (podać intencję). Wspieraj mnie skuteczną pomocą w miłowaniu Boga i służeniu Mu odtąd każdym wysiłkiem, abym był stanowczy i wytrwały na drodze cnoty, abym żył w przyjaźni z Bogiem w Jego łasce, a umierając, miał radość w sercu, że Go zobaczę i będę cieszyć się przebywaniem z Nim, w niebie. Amen.

Źródło: B. Stuła, Święty Ignacy Loyola, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021.