O przebaczenie win

Święty Ignacy, podziwiany i czczony przez wszystkich, który umiałeś kochać wszystkich jednakowo i który pokazałeś cnotę swoich świętych nauk, wstawiaj się za mną przed Bogiem, aby przebaczył mi wszystkie grzechy, i pomóż mi uświadomić sobie rzeczy, które muszę zrobić dla dobra mojego i innych. Błagam Cię o światło Ducha Świętego, aby oświetlił moją drogę i dał zrozumienie wiary i nauk Boga, naszego jedynego Stworcy całej ziemi. Amen.