O naśladowanie św. Ignacego

Najświętszy Ojcze Ignacy, wybrany spośród tysięcy, aby szerzyć chwałę Bożą na czterech krańcach świata. Najdostojniejszy mężu we wszystkich cnotach, ale przede wszystkim w czystości intencji, z jaką zawsze tęskniłeś za większą chwałą Bożą. Wybitny wzorze pokuty, pokory i roztropności, niestrudzony, niezmienny, najbardziej oddany, niesamowity, wypełniony najdoskonalszą miłością do Boga, żywą wiarą i najmocniejszą nadzieją. Cieszę się, mój umiłowany Ojcze, że jesteś moim potężnym orędownikiem.

Błagam Cię, abyś wstawiał się za wszystkimi swoimi dziećmi, prosząc dla nas o dar Ducha, który Ciebie ożywiał, a szczególnie proszę, abyś wstawiał się za mną, abym uczciwie nawet w najmniejszych rzeczach szukał Bożej chwały, naśladując Cię, abym mógł przebywać razem z Tobą w chwale nieba. Amen.

Źródło: B. Stuła, Święty Ignacy Loyola, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021.