O miłosierdzie

Chwalebny Święty Ignacy, założycielu Towarzystwa Jezusowego i moj wyjątkowy obrońco. Jesteś dziś wysoko w niebie, bo przysporzyłeś większej czci i chwały Bogu, walcząc z wrogami Kościoła, broniąc naszej świętej wiary, szerząc ją przez swoje dzieci na całym świecie. Przyjdź do mnie z Bożym miłosierdziem. W imię Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo chwalebnej Matki Jezusa Chrystusa wyproś mi pełne przebaczenie moich win. Bądź mi skuteczną pomocą w miłowaniu Boga i służeniu Mu z całych sił, bym był odtąd stanowczy i wytrwały na drodze cnoty. Amen.

Źródło: B. Stuła, Święty Ignacy Loyola, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021.