Litania do św. Ignacego Loyoli (1)

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Ignacy, założycielu Towarzystwa Jezusowego
Gorliwy naśladowco Syna Bożego
Podporo Kościoła
Gorliwie zachęcający do częstego przystępowania do Sakramentów świętych
Opiekunie młodzieży
Obrońco wiary
Niezmordowany wojowniku przeciw wszelkim występkom
Naśladowco życia Pana Jezusa
Przewodniku dusz
Światły nauczycielu w rzeczach życia duchowego
Pierwszy udzielający rekolekcji
Zwierciadło prawdziwej pobożności
Lekarzu chorych
Żarliwy o zbawienie dusz
Ucieczko uciśnionych
Pociecho strapionych
Wzorze posłuszeństwa
Miłośniku i opiekunie czystości
Któryś z najgłębszym uszanowaniem rozmyślał i czcił tajemnicę Trójcy Przenajświętszej
Któryś pracował jako apostoł dla zbawienia dusz

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty Ignacy.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.